Policy kvalitet -miljö

Det är vårt mål att tillgodose våra kunders behov i varje projekt. Som kund  ska du kunna lita på att leverans sker på utsatt tid, att arbetet är utfört fackmannamässigt samt vara felfritt vid överlämnandet. Vårt arbete och våra arbetsplatser skall dessutom vara utformade för att uppnå högsta arbetsmiljösäkerhet.

 

Vår byggmästarkvalitet ska vara Er trygghet för att våra åtagande utförs:

  • På utsatt tid
  • På ett fackmannamässigt sätt
  • Kostnadseffektivt med rätt slutkostnad
  • Med minsta miljöpåverkan
  • Med miljöanpassade produkter
  • Med högsta arbetsmiljösäkerhet
  • Enligt lagar och förordningar
  • Av utbildad personal med yrkesbevis

Detta uppnås via våra system kvalitet, miljö och säkerhet.

Systemen ger en orientering av projektet, visar arbetsplatsens organisation, hur kvalite, miljö, säkerhetsronder, egenkontroll och avslutningsskede skall utföras.

Vi genomför regelbundet mätningar "Nöjd Kund" för att få bekräftelse på att vi efterlever vår policy.

 

Tel: 0671-107 43
Mobil: 070-653 06 81