Ivars Bil i Hoting byggde nytt bilmusuem som invigdes i juni 2009.
Här var Byggtjänst i Hoting totalentreprenör.