Här har vi före och efter bilder.
Vi utförde en helrenovering av framförallt nedre delen av ladugården som finns i Bellvik.