Här har vi utfört dammsäkerhetsåtgärder där vi byggt spelhus, pegelkur och mätkur.