Totalentreprenad för nybyggnad av bilmuseum i Hoting